El tema que hem triat per al calendari del CEIC 20210 ha estat “Ocells de la Safor”. Jesús Vilaplana, biòleg de professió i excel·lent fotògraf de la natura, és l’autor de les imatges i els textos que componen les pàgines del calendari.
El domini tècnic i la paciència que requereix capturar animals en llibertat, i que a més volen, és tot un repte. Però en les fotografies de Vilaplana també sobreïx una gran sensibilitat per captar el moment de l’anècdota, el batec de la vida atrapat en un instant.

Podeu demanar-lo en l’oficina del CEIC, Biblioteca Central, Plaça Rei En Jaume, 10.
I en la UPG, Plaça loreto, 4.

“Els ocells són uns animals que es consideren bons indicadors biològics de l’estat en què es troba el medi ambient. Hi ha espècies que necessiten unes condicions ambientals molt determinades, de manera que, si hi ha pertorbacions de l’entorn, elles responen, també, amb canvis en les seues poblacions, o per substitucions d’unes per altres. Els canvis del clima al llarg de l’any provoquen alteració de les precipitacions, de les temperatures i de la disponibilitat d’aliments, la qual cosa desencadena el fenomen de les migracions. En aquest calendari, s’han volgut reflectir els canvis en els diferents mesos de l’any, amb la imatge d’una espècie d’ocell que els encarna, afegint-hi alguna dada d’interés sobre ella. Totes les espècies que es mostren han estat fotografiades a la Safor i formen part d’un patrimoni natural sovint poc conegut.  La seua conservació i millora serà prova que està fent-se una bona gestió ambiental, que repercutirà, sense cap dubte, en una millor qualitat de vida dels saforencs”.

Jesús Villaplana Ferrer

CEIC
CEIC