La vocació del Premi CEIC és donar suport a les manifestacions literàries procedents del món faller, incentivar la creativitat lingüística i literària i acostar el món de les falles a altres àmbits més amples de la cultura, la literatura i el coneixement en general. 

Després del parèntesi forçat per la pandèmia, el CEIC Alfons el Vell s’enorgulleix de reprendre la llarga trajectòria d’aquest premi, agraeix la seua participació a totes les falles que han presentat els seus llibrets i molt especialment a les membres del jurat que han deliberat rigorosament la concessió d’aquest premi.

El premi està dotat amb 300 euros per a la comissió de la falla guanyadora, Falla Vilanova. El lliurament simbòlic del premi tindrà lloc conjuntament amb el de la resta de premis literaris de les falles el pròxim divendres 25 de febrer.

Si vols vore el llibret guanyador del Premi fes click ací: https://issuu.com/fallavilanova/docs/llibret-vila-nova-2022-web

ACTA DEL JURAT DEL PREMI CEIC ALFONS EL VELL A LA MILLOR QUALITAT LITERÀRIA DELS LLIBRETS DE FALLES 2022

En Gandia, a 22 de febrer de 2022, reunit el jurat del Premi a la Millor Qualitat Literària dels llibrets de Falles 2022 convocat pel CEIC Alfons el Vell, format per Maria Carmen Fuixench Soler, Vicenta Llorca Climent i Anna Ma Igualde Garcia, després de llargues deliberacions, ha decidit atorgar el premi a la millor qualitat literària global al llibret de la Falla: VILANOVA

El jurat vol destacar, sobretot, la innovació temàtica i l’originalitat del llibre en el seu conjunt de la Falla de la Plaça del Mercat. Cal comentar favorablement el fet de dedicar el llibre de la Falla Parc Alqueria Nova a la integració de persones amb diversitat. També el jurat vol fer menció a la qualitat i concepció global del llibret de la Falla Sagrada Família-Corea.
El jurat considera que les comissions falleres haurien de tindre més present la importància que la convocatòria d’aquest premi (punt tercer de les orientacions de valoració) ha donat tradicionalment a la poesia inèdita i personalitzada a les reines falleres.

Gandia, 22 de febrer de 2022


CEIC
CEIC