La Falla Vilanova és la guanyadora del Premi CEIC a la qualitat literària global dels llibrets de falles de la Safor 2022.

La Falla Vilanova és la guanyadora del Premi CEIC a la qualitat literària global dels llibrets de falles de la Safor 2022.

La vocació del Premi CEIC és donar suport a les manifestacions literàries procedents del món faller, incentivar la creativitat lingüística i literària i acostar el món de les falles a altres àmbits més amples de la cultura, la literatura i el coneixement en general. 

Després del parèntesi forçat per la pandèmia, el CEIC Alfons el Vell s’enorgulleix de reprendre la llarga trajectòria d’aquest premi, agraeix la seua participació a totes les falles que han presentat els seus llibrets i molt especialment a les membres del jurat que han deliberat rigorosament la concessió d’aquest premi.

El premi està dotat amb 300 euros per a la comissió de la falla guanyadora, Falla Vilanova. El lliurament simbòlic del premi tindrà lloc conjuntament amb el de la resta de premis literaris de les falles el pròxim divendres 25 de febrer.

Si vols vore el llibret guanyador del Premi fes click ací: https://issuu.com/fallavilanova/docs/llibret-vila-nova-2022-web

ACTA DEL JURAT DEL PREMI CEIC ALFONS EL VELL A LA MILLOR QUALITAT LITERÀRIA DELS LLIBRETS DE FALLES 2022

En Gandia, a 22 de febrer de 2022, reunit el jurat del Premi a la Millor Qualitat Literària dels llibrets de Falles 2022 convocat pel CEIC Alfons el Vell, format per Maria Carmen Fuixench Soler, Vicenta Llorca Climent i Anna Ma Igualde Garcia, després de llargues deliberacions, ha decidit atorgar el premi a la millor qualitat literària global al llibret de la Falla: VILANOVA

El jurat vol destacar, sobretot, la innovació temàtica i l’originalitat del llibre en el seu conjunt de la Falla de la Plaça del Mercat. Cal comentar favorablement el fet de dedicar el llibre de la Falla Parc Alqueria Nova a la integració de persones amb diversitat. També el jurat vol fer menció a la qualitat i concepció global del llibret de la Falla Sagrada Família-Corea.
El jurat considera que les comissions falleres haurien de tindre més present la importància que la convocatòria d’aquest premi (punt tercer de les orientacions de valoració) ha donat tradicionalment a la poesia inèdita i personalitzada a les reines falleres.

Gandia, 22 de febrer de 2022


EL CEIC ADJUDICA DUES BEQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA I TERRITORI JOSEP CAMARENA I UNA DE CREACIÓ PLÀSTICA

EL CEIC ADJUDICA DUES BEQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA I TERRITORI JOSEP CAMARENA I UNA DE CREACIÓ PLÀSTICA

EL CEIC Alfons el Vell adjudica les beques convocades al 2021 destinades a la investigació històrica i a la creació plàstica.

Les dues beques d’investigació històrica i territori Josep Camarena han sigut adjudicades a estudis d’investigació sobre numismàtica d’època romana a Gandia i sobre les elits de poder dels segles XVII i XVIII a la Safor.

El treball guanyador de la beca de creació Plàstica versa sobre un projecte de pintura mural a partir de l’estudi de les particularitats del pobles de la Safor.

El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell promou, de forma decidida i des de fa anys, les investigacions de caràcter històric territorial a la nostra comarca. Un dels mecanismes de què ens hem dotat per fer-ho han sigut les beques d’investigació, que des d’enguany porten el nom del nostrat Josep Camarena.

Tots els projectes presentats han tingut una valoració molt positiva per part de les Conselleres i Consellers del CEIC que els han avaluat, i per unanimitat de l’òrgan avaluador s’ha decidit finalment concedir la Beca Josep Camarena d’investigació història i territorial, corresponent a
l’any 2021 i dotada amb 4.000€, a dos treballs diferents, que gaudiran d’aquesta ajuda a la recerca de forma íntegra. Els treballs seleccionats han sigut:

MAGA/ Vicent Almar
Foto: MAGA/ Vicent Almar


– «La vil·la romana del Rajolar (Gandia). Tractament, conservació i estudi numismàtic», d’Imma Garrigós, Maria Garcia i Adriana Molina, les quals plantegen un estudi pormenoritzat de l’inèdit i desconegut fons de monedes procedents de la vil·la romana del Rajolar, a Gandia. Es tracta d’una col·lecció numismàtica de més de dues-centes monedes que abasten un ampli ventall cronològic, des del segle III abans de la nostra era fins al segle IV. La finalitat de la recerca és donar a conèixer la importància dels processos de restauració i conservació de les peces numismàtiques en institucions museístiques, així com realitzar un estudi d’aquesta col·lecció i de la seua influència en la circulació monetària en la comarca de la Safor durant l’època romana.

– «Elits de poder a la Safor durant els segles XVII i XVIII», de Frederic Barber, el qual pretén analitzar les elits de poder a la comarca de la Safor a partir de l’impacte de l’expulsió dels moriscos al mateix temps que ompli el buit historiogràfic existent sobre l’univers de la noblesa comarcal durant el segle XVII i XVIII a partir de diferents famílies. A partir dels casos concrets de diverses famílies del terme general de Gandia com ara els Pérez de Culla, els Almúnia, els
Faus, els Escrivà etc. l’autor vol documentar els mecanismes de manteniment i ascensió social de l’oligarquia rural valenciana, principalment durant el segle XVII.

Per altra banda, i per primera vegada en la història del CEIC, s’adjudica una beca de Creació Plàstica, dotada amb 4.000€, i orientada a coadjuvar i reforçar la consolidació professional dels artistes afavorint que aconseguisquen un nivell artístic rellevant. Altre objectiu que cal destacar és el d’obrir vies d’investigació que suposen una aportació al corpus teòric entorn de l’art contemporani, a més de fomentar la divulgació i el coneixement de l’escena artística a la nostra comarca.

Del conjunt de dossiers presentats s’ha destacat tant la seua varietat en quant a  temàtiques com en disciplines artístiques. El guanyador d’aquesta primera convocatòria ha sigut l’artista Noé Peiró Sansano amb el projecte : Allò que ens fa ser; que ens defineix com a comarca. Un treball de diferents murals a partir de la d’investigació de diferents aspectes identitaris dels pobles de la comarca de la Safor.


Des del CEIC Alfons el Vell volem donar l’enhorabona als treballs que han sigut guardonats amb aquestes beques, i des d’aquest moment es posen totes les estructures de la institució a disposició dels equips que realitzaran aquestes recerques.