Bases de la beca d’investigació Josep Camarena

Bases de la beca d’investigació Josep Camarena

 El CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIONS COMARCALS ALFONS EL VELL convoca una beca d’ajuda a la investigació per un import de 4.000 euros, per tal de promoure la recerca sobre qualsevol aspecte referit a les ciències socials, humanitats, medi ambient o altres temes afins que tinguen per objecte d’estudi la comarca de la Safor o el conjunt de les Comarques Centrals Valencianes.

Premi internacional d’il·lustració Homenatge a la Paraula

Premi internacional d’il·lustració Homenatge a la Paraula

Centre d’Estudis i  Investigacions Comarcals Alfons el Vell

L’objectiu bàsic d’aquest premi és integrar la il·lustració en les ajudes que concedeix el CEIC Alfons el Vell, mitjançant un premi concret i específic. L’objectiu per part del Centre és doble:

1. Convocar de manera formal l’encàrrec per a fer les il·lustracions del llibre anual de l'»Homenatge a la Paraula» i

2. Encetar un fons d’obra plàstica pròpia del CEIC.

Destaquem la necessitat de regular i formalitzar la selecció de les il·lustracions de la portada i interior del llibre Homenatge a la Paraula, que publica anualment el CEIC Alfons el Vell per destacar la tasca d’una escriptora o escriptor, o bé un tema de rellevància literària. D’aquesta manera el Centre ajuda directament a persones creadores en aquesta especialitat artística lligant imatge I paraula.

La Falla Vilanova és la guanyadora del Premi CEIC a la qualitat literària global dels llibrets de falles de la Safor 2022.

La Falla Vilanova és la guanyadora del Premi CEIC a la qualitat literària global dels llibrets de falles de la Safor 2022.

La vocació del Premi CEIC és donar suport a les manifestacions literàries procedents del món faller, incentivar la creativitat lingüística i literària i acostar el món de les falles a altres àmbits més amples de la cultura, la literatura i el coneixement en general. 

Després del parèntesi forçat per la pandèmia, el CEIC Alfons el Vell s’enorgulleix de reprendre la llarga trajectòria d’aquest premi, agraeix la seua participació a totes les falles que han presentat els seus llibrets i molt especialment a les membres del jurat que han deliberat rigorosament la concessió d’aquest premi.

El premi està dotat amb 300 euros per a la comissió de la falla guanyadora, Falla Vilanova. El lliurament simbòlic del premi tindrà lloc conjuntament amb el de la resta de premis literaris de les falles el pròxim divendres 25 de febrer.

Si vols vore el llibret guanyador del Premi fes click ací: https://issuu.com/fallavilanova/docs/llibret-vila-nova-2022-web

ACTA DEL JURAT DEL PREMI CEIC ALFONS EL VELL A LA MILLOR QUALITAT LITERÀRIA DELS LLIBRETS DE FALLES 2022

En Gandia, a 22 de febrer de 2022, reunit el jurat del Premi a la Millor Qualitat Literària dels llibrets de Falles 2022 convocat pel CEIC Alfons el Vell, format per Maria Carmen Fuixench Soler, Vicenta Llorca Climent i Anna Ma Igualde Garcia, després de llargues deliberacions, ha decidit atorgar el premi a la millor qualitat literària global al llibret de la Falla: VILANOVA

El jurat vol destacar, sobretot, la innovació temàtica i l’originalitat del llibre en el seu conjunt de la Falla de la Plaça del Mercat. Cal comentar favorablement el fet de dedicar el llibre de la Falla Parc Alqueria Nova a la integració de persones amb diversitat. També el jurat vol fer menció a la qualitat i concepció global del llibret de la Falla Sagrada Família-Corea.
El jurat considera que les comissions falleres haurien de tindre més present la importància que la convocatòria d’aquest premi (punt tercer de les orientacions de valoració) ha donat tradicionalment a la poesia inèdita i personalitzada a les reines falleres.

Gandia, 22 de febrer de 2022


Convocatòria premi a la qualitat literària global dels llibrets de falla 2022

Convocatòria premi a la qualitat literària global dels llibrets de falla 2022

El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals CEIC Alfons el Vell convoca el Premi a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla en l’àmbit de la Safor i la Valldigna de l’any 2022. El premi està dotat de 300 (tres-cents) euros per a la comissió de la falla guanyadora.

Les comissions falleres que vulguen participar hauran de presentar quatre llibrets a la seu del CEIC Alfons el Vell a l’edifici de la Biblioteca Central Convent de Sant Roc de Gandia, a la plaça del Rei En Jaume I, núm. 10. Juntament amb els quatre llibrets caldrà deixar indicat el nom d’una persona de contacte de cada llibret, amb el seu telèfon i correu electrònic.

El termini de presentació dels quatre exemplars finalitzarà a les 14 hores del dijous dia 10 de febrer de l’any 2022.

En les pàgines següents els lliurem les orientacions per a l’avaluació del premi per part del jurat del CEIC Alfons el Vell.

Els dubtes previs, si els hi ha, a la presentació dels llibrets en el termini establert, poden comunicar-se al correu oficial del centre ceicalfonselvell@gandia.org per al seu estudi i/o resolució. Un cop acceptats els llibrets, la deliberació del jurat que designe el CEIC Alfons el Vell serà inapel·lable.

Pasqual Molina Faus, membre del Consell General del CEIC Alfons el Vell, en representació de la Comissió Literària del CEIC i del seu Consell Executiu.

 

Orientacions per a la valoració dels llibrets de falla‏ presentats al premi a la Millor Qualitat Literària Global atorgat pel CEIC Alfons el Vell

El CEIC Alfons el Vell considera important donar suport a les manifestacions literàries procedents del món faller, que servisquen per a dignificar el món de les lletres falleres i per a incentivar-ne la seua creativitat, tant des del punt de vista lingüístic com literari, i a acostar el món cultural de les falles al d’altres àmbits de la cultura, de la literatura i del coneixement en general. Per això impulsa des de fa anys el premi a la Millor Qualitat Literària Global dels llibrets de falla.

Per tal d’orientar les falles aspirants a aquest premi, el CEIC Alfons el Vell vol fer públiques les indicacions següents:

  • 1. Les falles optaran al premi de manera lliure i voluntària. Presentaran els seus llibrets en temps i forma, seguint les indicacions de la convocatòria.
  • 2. El jurat valorarà que les publicacions incloguen tant la prosa com el vers, en les formes i amb els continguts que es consideren convenients, i molt especialment la intenció d’evitar tòpics i clitxés que no aporten cap caràcter d’actualitat als textos, especialment en els poemes dedicats a les falleres.
    També es valorarà positivament el plantejament original, novedós, enginyós i càustic, de l’explicació de la falla; i l’aportació d’articles que amplien el coneixement del món de les falles, del seu entorn, del seu patrimoni artístic, lúdic o humà; la seua història, costums, anecdotari, etc, tant en l’actualitat com en la seua evolució temporal. No s’hauria de perdre de vista que estem produint literatura a partir del món faller, i no estudis erudits de caràcter acadèmic.

  • 3. Així, les valoracions efectuades pel jurat i el seu dictamen contemplaran tres apartats: l’explicació de la falla; els textos poètics (els dedicats a les falleres en primer lloc); i les col·laboracions literàries en general (articles de caràcter divers).
  • 4. El jurat podrà ressaltar, dintre de la mateixa acta on es farà pública la seua decisió, aspectes que, per la seua qualitat, considere d’especial interès, a pesar que s’incloguen en llibres que no hagen resultat guanyadors.
  • 5. Les persones que compondran el jurat seran designades pel CEIC Alfons el Vell. Tots els punts anteriors són orientacions globals. Qualsevol particularitat derivada dels llibrets en concret es resoldran per majoria i segons els criteris establerts pel propi jurat.

CEIC Alfons el Vell, gener de 2022


EL CEIC ADJUDICA DUES BEQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA I TERRITORI JOSEP CAMARENA I UNA DE CREACIÓ PLÀSTICA

EL CEIC ADJUDICA DUES BEQUES D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA I TERRITORI JOSEP CAMARENA I UNA DE CREACIÓ PLÀSTICA

EL CEIC Alfons el Vell adjudica les beques convocades al 2021 destinades a la investigació històrica i a la creació plàstica.

Les dues beques d’investigació històrica i territori Josep Camarena han sigut adjudicades a estudis d’investigació sobre numismàtica d’època romana a Gandia i sobre les elits de poder dels segles XVII i XVIII a la Safor.

El treball guanyador de la beca de creació Plàstica versa sobre un projecte de pintura mural a partir de l’estudi de les particularitats del pobles de la Safor.

El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell promou, de forma decidida i des de fa anys, les investigacions de caràcter històric territorial a la nostra comarca. Un dels mecanismes de què ens hem dotat per fer-ho han sigut les beques d’investigació, que des d’enguany porten el nom del nostrat Josep Camarena.

Tots els projectes presentats han tingut una valoració molt positiva per part de les Conselleres i Consellers del CEIC que els han avaluat, i per unanimitat de l’òrgan avaluador s’ha decidit finalment concedir la Beca Josep Camarena d’investigació història i territorial, corresponent a
l’any 2021 i dotada amb 4.000€, a dos treballs diferents, que gaudiran d’aquesta ajuda a la recerca de forma íntegra. Els treballs seleccionats han sigut:

MAGA/ Vicent Almar
Foto: MAGA/ Vicent Almar


– «La vil·la romana del Rajolar (Gandia). Tractament, conservació i estudi numismàtic», d’Imma Garrigós, Maria Garcia i Adriana Molina, les quals plantegen un estudi pormenoritzat de l’inèdit i desconegut fons de monedes procedents de la vil·la romana del Rajolar, a Gandia. Es tracta d’una col·lecció numismàtica de més de dues-centes monedes que abasten un ampli ventall cronològic, des del segle III abans de la nostra era fins al segle IV. La finalitat de la recerca és donar a conèixer la importància dels processos de restauració i conservació de les peces numismàtiques en institucions museístiques, així com realitzar un estudi d’aquesta col·lecció i de la seua influència en la circulació monetària en la comarca de la Safor durant l’època romana.

– «Elits de poder a la Safor durant els segles XVII i XVIII», de Frederic Barber, el qual pretén analitzar les elits de poder a la comarca de la Safor a partir de l’impacte de l’expulsió dels moriscos al mateix temps que ompli el buit historiogràfic existent sobre l’univers de la noblesa comarcal durant el segle XVII i XVIII a partir de diferents famílies. A partir dels casos concrets de diverses famílies del terme general de Gandia com ara els Pérez de Culla, els Almúnia, els
Faus, els Escrivà etc. l’autor vol documentar els mecanismes de manteniment i ascensió social de l’oligarquia rural valenciana, principalment durant el segle XVII.

Per altra banda, i per primera vegada en la història del CEIC, s’adjudica una beca de Creació Plàstica, dotada amb 4.000€, i orientada a coadjuvar i reforçar la consolidació professional dels artistes afavorint que aconseguisquen un nivell artístic rellevant. Altre objectiu que cal destacar és el d’obrir vies d’investigació que suposen una aportació al corpus teòric entorn de l’art contemporani, a més de fomentar la divulgació i el coneixement de l’escena artística a la nostra comarca.

Del conjunt de dossiers presentats s’ha destacat tant la seua varietat en quant a  temàtiques com en disciplines artístiques. El guanyador d’aquesta primera convocatòria ha sigut l’artista Noé Peiró Sansano amb el projecte : Allò que ens fa ser; que ens defineix com a comarca. Un treball de diferents murals a partir de la d’investigació de diferents aspectes identitaris dels pobles de la comarca de la Safor.


Des del CEIC Alfons el Vell volem donar l’enhorabona als treballs que han sigut guardonats amb aquestes beques, i des d’aquest moment es posen totes les estructures de la institució a disposició dels equips que realitzaran aquestes recerques. 

Margarida Riggio, guanyadora del I Premi Il·lustració Homenatge a la Paraula del CEIC

Margarida Riggio, guanyadora del I Premi Il·lustració Homenatge a la Paraula del CEIC

Des del CEIC volem comunicar que la guanyadora del I Premi d’Il·lustració Homenatge a la Paraula 2021, dotat amb 500 euros, és Margarida Riggio Albors. El jurat vol fer constar l’alt nivell dels treballs presentats (enllaç a l’acta del jurat ací). En conseqüència, serà l’encarregada d’il·lustrar el pròxim volum de l’Homenatge a la Paraula del CEIC Alfons el Vell, que veurà la llum el pròxim mes de novembre, en el context de l’acte de l’Homenatge a la Paraula i la Setmana Literària de Gandia.

Il·lustrem aquesta entrada amb un autorretrat de l’autora. Margarida Riggio viu i treballa a Gandia, i la seua producció destaca per l’ús de ferramentes digitals, la tècnica del retrat i un interés molt centrat en els projectes d’il·lustració. Podeu consultar una mostra del seu treball en les adreces: behance.net/margaridariggio, margaridariggio.tumblr.com o en el seu instagram (@margarida.ri).