XX HOMENATGE A LA PARAULA

XX HOMENATGE A LA PARAULA

  L’Homenatge a la Paraula arriba a la XXena edició i es dedica a les Silenciades. Isabel de Villena, Christine de Pisan, Beatriu de Dia, Sofia Salvador, Maria Lejárraga, Tecla de Borja… així fins a díhuit escriptores. I tan sols es tracta d’una...