La primera edició dels Premis de Ciència i Tecnologia del CEIC Alfons el Vell, ha sigut concedida a Lucia Ivorra per la seua tesi doctoral que té per títol:  La funció dels ecosistemes de manglars en la dinàmica dels pesticides organoclorats, amb especial atenció a dicofol i el seu principal metabòlit. El Premi Àngels Malona del CEIC Alfons el Vell té com a principal objectiu fomentar les activitats científiques i en especial l’esperit investigador dels joves, premiar el seu esforç per augmentar el benestar de la humanitat i té una dotació econòmica de 2.000€

La guanyadora del premi, Lucia Ivorra, és doctora pel Institute of Science and Environment de Macao (China) i  ha treballat en diversos llocs al món (Karlsruhe, Macao), té un premi d’investigació a Macao i ha col·laborat en activitats acadèmiques.

El treball de la seua tesi ha estat l’estudi de la contaminació per pesticides de les aigües de Macao i Hong Kong i com la bioremediació, disciplina que es basa en la utilització de diversos animals i plantes en un medi contaminat, pot ajudar a la descontaminació. La recerca se centra en els pesticides organoclorats (OCPs), un tipus de contaminants molt presents en el medi ambient, especialment en Àsia. 

Paco Sanchis
Paco Sanchis