La guerra i els cavallers. Els Centelles, el Comtat d’Oliva i la defensa del Regne de València

La guerra i els cavallers. Els Centelles, el Comtat d’Oliva i la defensa del Regne de València

Juan Francisco Pardo Molero

En un segle de guerres, revoltes i perill a la costa com va ser el xvi al País Valencià, les obligacions d’autodefensa de les localitats i dels senyorius tingueren una enorme rellevància. L’estat d’Oliva, és a dir la vila d’eixe nom i el senyoriu comtal, hagué d’assumir la necessitat de defensar el seu territori, bastir muralles adequades a les tècniques militars de l’època, formar un arsenal i mantenir ensinistrada la seua població. Una població que, mitjantçant el servei d’host i milícia, no només renovava els lligams de fidelitat amb el seu senyor i la Monarquia, sinó que reafirmava els seus drets de participació en la vida local. Aquest llibre tracta d’eixa història, en la qual es barregen la guerra, la defensa, la política i la identitat.


2011. Edició rustica 180 pàgines. ISBN: 978-84-96839-40-3.

Lletra a sa filla Joana

Lletra a sa filla Joana

Rosanna Cantavella

Amb motiu del VI Centenari de la Mort d’Alfons el Vell, duc reial de Gandia, la institució que s’honora a dur el seu nom ha publicat La lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments que el mateix duc va escriure a la seua filla amb bons consells quan se n’havia de separar perquè la maridava. L’edició i la glossa del text han estat a càrrec de la professora Rosanna Cantavella, especialista en la literatura medieval i concretament en aquest tipus de textos relatius a l’educació femenina. És un bon homenatge a una de les figures més destacades de la Corona d’Aragó, que creà a Gandia una cort literària que possibilità l’eclosió dels nostres grans escriptors clàssics.


2012. Edició rustica pàgines.

Història de l’art de la Safor. Segles XIII-XVIII

Història de l’art de la Safor. Segles XIII-XVIII

Vicent Pellicer Rocher

Concebut com un manual d’història de l’art, el llibre estudia la major part dels elements artístics —arquitectura, pintura i escultura— relacionats amb la Safor des del període gòtic fins al neoclassicisme de finals del segle XVIII, n’estableix les possibles interrelacions i influències i els integra dins dels seus corresponents corrents històrics. D’aquesta manera podem arribar més fàcilment al coneixement general del fet artístic en la història del nostre país i, per extensió, en la resta del context occidental. En altres paraules, calia que l’art fet a la Safor rebera l’atenció que el seu alt valor cultural requereix per tal d’universalitzar-lo.


2007. Edició cartone 412 pàgines. ISBN: 978-84-86927-33-2.

Paolo da San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya

Paolo da San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya

Ximo Company

El llibre està constituït per tres grans blocs relacionats entre si. El primer estudia la pintura hispana que va de 1450 a 1525. El segon, que és el més important, està dedicat a la figura i l’obra de Paolo da San Leocadio (1447-1520), considerat ací com un gran mestre i com un decisiu impulsor del Renaixement a Espanya. El tercer, també d’una gran importància, recull un valuós corpus documental sobre la pintura i la densitat humana i social de Paolo da San Leocadio en terres valencianes. Finalment, un bon grapat d’il·lustracions, imprescindibles en tot llibre d’història de l’art, ajuden a gaudir de la grandesa de les diverses obres estudiades i a fer-les més entenedores. (Edició bilingüe valencià-castellà).


2007. Edició cartone 678 pàgines. ISBN: 84-86927-95-1

Lluís Català: l’home i l’escriptura

Lluís Català: l’home i l’escriptura

Joan M. Monjo

Llibre que tracta de la vida de Lluís Català i Serra i, especialment, de la seua tasca d’impulsor de la primera premsa comarcal, impressor, llibreter, poeta… Un personatge clau en la vida cultural de Gandia en les dues darreres dècades del segle XIX i les primeres del segle XX.


1985. Edició rustica 118 pàgines. ISBN: 84-505-2481-4.